Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Final results of the competition

Publication of final selection procedure results in the candidates’ EPSO accounts: 13/03/2019 Number of candidates on the list: 11 Minimum score: 204 The list will be published on our website within approximately one month of the publication of the final selection procedure results in the candidates' EPSO accounts.

Post date:

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA ) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie. Predseda Vavrik, Peter Ruppeka, Linda Zastupujúci predseda Saliba, Paul Le Glaunec, Jean-Stéphane Členovia Diget, Mette Arras, Moonika Birzniece, Zane Houen, Soeren Stolfot, Ann Granateka, Irena Mangan, Francis Gotovac, Miljenko Ogrinc, Anze O'Finneadha, Labhras Vukotic, Sanja Senk, Polona Zastupujúci členovia Schmidt, Gitte Allik, Mihkel Grasis, Marks Humphries, Michael Mallene, Meelik Dika, IlzeHade, Sean Miskulin, Igor Rogovič Bičić, Tanja Abbott, Róisín Groselj, Aljaz

Post date:

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR)

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 03/08/2018 Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 28 Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 57​

Post date:

Prijatie do ďalšej fázy testovania - Právnici lingvisti pre chorvátsky jazyk (HR)

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 22/03/2018 Number of candidates invited to the translation tests: 48 All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date:

Počítačový rezervačný systém je nedostupný

Z dôvodu údržby bude počítačový rezervačný systém offline Od: 07/01/2018 - 03:00 Do: 07/01/2018 - 14:00 Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Post date:

Počítačový rezervačný systém je nedostupný

Z dôvodu údržby bude počítačový rezervačný systém offline Od: 17/12/2017 - 12:00 Do: 17/12/2017 - 14:00 Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Post date:

Počítačový rezervačný systém je nedostupný

Z dôvodu údržby bude počítačový rezervačný systém offline Od: 10/12/2017 - 14:00 Do: 10/12/2017 - 20:00 Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Post date:

Počet prihlášok

Počet prihlášok: 120

Post date:

Plánované prerušenie služby naše vzorové testy

Kvôli údržbe nebude na webovej lokalite možný prístup k niektorým našim vzorovým testom v čase od: 19/11/2017 - 15:00 do: 19/11/2017 - 17:00 Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Post date: