Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Agnieszka Wendelová, jazyková asistentka na poľskom prekladateľskom oddelení

Pre poľské jazykové oddelenie Generálneho riaditeľstva pre preklad (DGT) v Luxemburgu pracujem 15 rokov.

Študovala som španielsku filológiu a americké štúdie v Poľsku na Jagelonskej univerzite. Než som začala pracovať na DGT, bola som úradníčkou na americkom konzuláte v Krakove. Naďalej som chcela pracovať v medzinárodnom prostredí.

Svoju prácu mám rada z týchto dôvodov:

  • cítim sa byť súčasťou európskej spoločnosti,
  • nikdy nie je nudná,
  • vďaka nej sa profesionálne rozvíjam.

Práca na DGT ma veľmi uspokojuje. Mám pocit, že robím niečo, čo je vo svete skutočne dôležité. V rámci riešenia každodenných problémov a otázok na globálnej úrovni vidím a chápem, čo pre nás všetkých znamená EÚ. Práca jazykovej asistentky mi poskytuje veľa príležitostí, pretože sa vyvíja spolu so svetom. Keď som začala pracovať pred 15 rokmi, išlo o úplne iný druh práce. Všetko prešlo vývojom: zručnosti, softvér atď. Mala som príležitosť nadobudnúť nové počítačové zručnosti, naučiť sa nemčinu a francúzštinu, ako aj zapracovať na svojich sociálnych zručnostiach. Takisto som mala príležitosť pracovať niekoľko mesiacov v Európskom parlamente, čo bola pre mňa jedna z najzaujímavejších skúseností.

Najväčšou výzvou pre mňa je zosúladiť pracovný a súkromný život. Som osamelá matka s dvoma malými deťmi, takže si veľmi vážim, ako mi DGT umožňuje zorganizovať si pracovný čas (napr. čiastočný úväzok) a život tak, aby boli všetci spokojní.

Do Luxemburgu som sa presťahovala v roku 2007. Bola to pre mňa veľká zmena, keďže som odišla z veľkého mesta s takmer 1 miliónom obyvateľov do oveľa menšieho hlavného mesta. Luxemburg ma privítal daždivým počasím, slabou premávkou a svojím medzinárodným charakterom. Skutočne sa mi páčila efektívnosť verejnej dopravy a široká paleta možností, ako sa dostať do práce jednoducho a zvyčajne načas. Život v Luxemburgu otvára vašu myseľ. Na ulici počuť množstvo jazykov. Môžete sa spriateliť s ľuďmi z celej Európy. Skutočne máte pocit, že ste súčasťou sveta.

Jazyková asistentka na poľskom prekladateľskom oddelení Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre preklad)

Tessa Pouels González, lawyer-linguist assistant in the Dutch team in the Directorate Quality of Legislation

My name is Tessa, I come from Spain and I work as a lawyer-linguist assistant in the Dutch team.

When I finished my master's degree in legal translation, I thought that my next step would be to work as a freelancer, but I am proud to say that the European institutions offer opportunities to motivated young people eager to be part of the European project.

Working at DQL – where we check the drafting quality of legal acts of the European Council and of the Council – is both challenging and rewarding, as you get to participate and gain an insight into the process of adopting legislation. It is most motivating to be part of a multicultural team with colleagues from different academic, professional and social backgrounds where you are constantly encouraged to continue growing personally and professionally, while benefiting from good working conditions, a wide range of training opportunities and the possibility to change jobs between services and institutions.

If you always wanted an international challenging and interesting career, I highly recommend working for the European institutions. Besides, life in Brussels is enriching and interesting with many activities and events to enjoy.

Lawyer-linguist assistant in the Dutch team in the Directorate Quality of Legislation (DQL) at the Council of the European Union

Rasa G., tlmočníčka

picture of Rasa

Od roku 2018 pracujem ako interná tlmočníčka v Európskej komisii. Tlmočenie som mala vždy rada, ale práca v Európskej komisii vniesla do mojej vášne nový rozmer.

Každé ráno, keď sa zúčastňujem na stretnutiach, nikdy na 100 % neviem, ako bude môj deň vyzerať. Každý deň je iný. Môže byť veľmi zaujímavý a zábavný, ale niekedy môže byť aj veľmi stresujúci. Najlepšou odmenou je však možnosť sledovať prijímanie rozhodnutí a zrod právnych predpisov EÚ a najmä skutočnosť, že sa môžem na tomto procese priamo podieľať. 

Študovala som na univerzite vo Vilniuse, kde som získala bakalársky titul v odbore anglická filológia a magisterský diplom v odbore preklad a tlmočenie. Takisto som absolvovala kurz žurnalistiky. Práca s jazykmi a komunikácia ma vždy fascinovali a lákali.

Nana D., prekladateľka

picture of Nana

V Európskej komisii pracujem ako prekladateľka na dánskom oddelení od roku 2017. Moja cesta do Bruselu však nebola ani zďaleka priamočiara. Ako prekladateľka mám prehľad o všetkých oblastiach politiky Európskej komisie, keďže pracujem so všetkými typmi dokumentov: od právnych predpisov a správ až po tlačové materiály a obsah webových stránok. Ako prekladatelia tak máme rozsiahle znalosti o všetkých politikách EÚ a našou úlohou je o nich informovať.

Prekladáme najmä z angličtiny do svojho materinského jazyka, ale často máme možnosť použiť aj ďalšie európske jazyky (v mojom prípade nemčinu, francúzštinu, španielčinu a do istej miery aj holandčinu). Aby sme zvládali narastajúcu pracovnú záťaž v krátkych termínoch, využívame rôzne nástroje, ako sú strojový preklad, prekladové pamäte a terminologické databázy.

Moja prax má výrazný medzinárodný rozmer – pôsobila som v ôsmich krajinách a pracovala s deviatimi jazykmi. Pôvodne som vyštudovala japonológiu a následne som vyučovala japončinu na univerzite. Odvtedy ma jazyky a práca v oblasti komunikácie zaviedli do rôznych častí sveta. Pracovala som v oblasti výučby, marketingu a vzťahov s verejnosťou v rôznych verejných inštitúciách, ako aj v súkromných spoločnostiach.