Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co muszę wiedzieć, zanim się zgłoszę do udziału w procedurze naboru EPSO?

 • Przed wypełnieniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie dane na Twoim koncie EPSO są aktualne.
 • Przeczytaj ogłoszenie o konkursie / zaproszenie do wyrażenia zainteresowania oraz przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych / ogólne przepisy regulujące procedury naboru personelu kontraktowego, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie kryteria udziału w danej procedurze.
 • W momencie rozpoczęcia okresu rejestracji na stronie internetowej EU Careers pojawi się link, który umożliwi Ci zgłoszenie się.
 • Wypełnienie zgłoszenia jest dość pracochłonne, zarezerwuj sobie na to odpowiednio dużo czasu. To Ty odpowiadasz za zatwierdzenie zgłoszenia we wskazanym terminie.
 • Przed zatwierdzeniem sprawdź treść zakładki ze zgłoszeniem, ponieważ po zatwierdzeniu zgłoszenia nie będzie już można wprowadzić zmian. 
 • Zgłoszenie musisz wypełnić w języku wskazanym w ogłoszeniu lub zaproszeniu.
 • Niektóre formularze zgłoszeń są obecnie dostępne jedynie w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim; poszczególne elementy przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE znajdziesz w tej tabeli.
 • Jeśli masz specjalne potrzeby, wskaż, jakich dostosowań potrzebujesz, aby móc przystąpić do testów. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej EPSO. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia elektronicznego wystąpiły problemy, niezwłocznie skontaktuj się z nami.
 • Tekst kopiuj i wklejaj tylko z pliku tekstowego (.txt) przy użyciu prostego edytora tekstu (np. Notepad w Windows, TextEdit w Mac OS X). Pozwala to uniknąć wprowadzenia zbędnych spacji lub nieobsługiwanych znaków.
 • Radzimy też nie korzystać z przycisków „Dalej” i „Wstecz” w przeglądarce, aby przejść z jednej części formularza do innej lub od jednego zgłoszenia do innego (np. żeby uzyskać dostęp do danych z poprzednich zgłoszeń). Zamiast tego używaj przycisków widocznych na ekranie.
 • Systemy EPSO współpracują z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi. W przypadku wystąpienia problemów zanim skontaktujesz się z nami, spróbuj najpierw zmienić przeglądarkę. Korzystanie z urządzeń mobilnych przy wypełnianiu formularza zgłoszenia nie jest zalecane.
 • W momencie rozpoczęcia wypełniania zgłoszenia otrzymasz numer zgłoszenia. Zawsze podawaj ten numer w korespondencji z EPSO.
 • Na późniejszym etapie procedury naboru (zazwyczaj w momencie otrzymania zaproszenia do udziału w ocenie zintegrowanej) zostaniesz poproszony(-a) o załączenie do formularza zgłoszeniowego dokumentów potwierdzających podane przez Ciebie informacje.
 • W razie takiej potrzeby nie czekaj z zadaniem pytania – istnieje ryzyko, że odpowiedź na pytanie przesłane do Działu Kontaktów z Kandydatami urzędu EPSO w ostatnich dniach przed terminem składania zgłoszeń zostanie udzielona po upływie tego terminu.