Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

W jaki sposób EPSO zapewnia kandydatom równe szanse?

Question categories:

Wszystkie testy EPSO i sposób ich oceny są szczegółowo analizowane, aby zapewnić kandydatom sprawiedliwe traktowanie i nie zmniejszać szans niektórych grup. EPSO pracuje obecnie nad zapewnieniem zgodności z najnowszą normą ISO dotyczącą procedur oceny i już zapewniło zgodność z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Kluczowym aspektem sprawiedliwego traktowania jest zapewnienie równowagi płci, dlatego EPSO stara się zachęcać do udziału w konkursach przedstawicieli obu płci, tak aby pula wyłonionych kandydatów składała się w równym stopniu z kobiet i mężczyzn. W praktyce w przypadku niektórych profili stanowisk liczba zgłoszeń kandydatów obu płci znacznie się różni. Ogólnie jednak odsetek kobiet i mężczyzn jest wyważony, a ostatni konkurs na stanowiska AD o profilu ogólnym zdało pomyślnie 50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn.