Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakiego rodzaju skargę powinienem złożyć?

Question categories:

Kandydaci, którzy zatwierdzili swoje zgłoszenie do udziału w jednym z konkursów otwartych lub procedur naboru organizowanych przez EPSO, mają prawo do złożenia skargi dowolnego rodzaju.

Informacje o tym, jakie są w ich przypadku wszystkie dostępne sposoby złożenia skargi, kandydaci znajdą również w ogłoszeniu o konkursie.