Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Kif tiġi reklutat

handshake

Il-kandidati li jgħaddu b’suċċess minn proċedura ta’ selezzjoni jitqiegħdu f’“lista ta’ riżerva” li minnha l-istituzzjonijiet kollha tal-UE jistgħu jirreklutaw direttament, iżda jistgħu japplikaw ukoll għal pożizzjoni vakanti relatata mal-kompetizzjoni/jiet li jkunu għaddew minnha/hom sakemm tiskadi din il-lista ta’ riżerva.

Reklutaġġ mill-istituzzjonijiet

L-istituzzjonijiet jiċċekkjaw il-profili tal-kandidati fil-lista ta’ riżerva biex jidentifikaw dawk li l-aktar jaqblu mal-ħtiġijiet tagħhom, imbagħad jistiednu lil dawk magħżula għal intervista.

Il-kandidati jistgħu jiġu mistiedna minn diversi istituzzjonijiet jew servizzi għal-listi ta’ riżerva miftuħin għal diversi istituzzjonijiet.

Jekk jogħġbok aqra wkoll: L-istituzzjonijiet, kif jirreklutaw mil-listi tal-EPSO?

Applika għal pożizzjoni vakanti

L-istituzzjonijiet jistgħu jippubblikaw il-pożizzjonijiet vakanti tagħhom fil-profili tal-EPSO tal-kandidati li għaddew. Tista’ ssibhom fil-paġna ta’ ħarsa ġenerali tal-Applikazzjonijiet taħt il-kompetizzjoni rilevanti fil-profil tal-EPSO tiegħek. 

Iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek b’mod regolari, peress li l-istituzzjonijiet jistgħu japplowdjaw pożizzjonijiet vakanti f’kull ħin u jista’ jkun hemm biss perjodu limitat biex tapplika. M’intix se tkun notifikat awtomatikament meta jiġu ppubblikati pożizzjonijiet vakanti ġodda. 

Is-CV tiegħek, il-passaport tal-kompetenza (kif applikabbli), u l-informazzjoni dwar id-disponibbiltà tiegħek huma viżibbli għall-istituzzjonijiet permezz tal-bażi tad-data tal-kandidati li għaddew. M’hemmx bżonn li tibgħat is-CV tiegħek direttament lill-istituzzjonijiet.

Jekk jogħġbok:

  •  żgura li inti eliġibbli skont l-avviż speċifiku ta’ pożizzjoni vakanti,
  •  applowdja u aġġorna s-CV tiegħek b'mod regolari, preferibbilment fil-format Europass (permezz tat-tab “applowdja CV”).
  •  semmi l-kompetizzjoni rilevanti fl-ittra ta’ akkumpanjament tiegħek.

Il-pubblikazzjoni ta’ pożizzjonijiet vakanti fil-profil tal-EPSO tiegħek hija r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-UE.

Jekk jogħġbok aqra wkoll: Kif napplika għal impjieg ladarba nkun fil-lista ta’ riżerva?

Links utli

  • Tista’ ssib ħarsa ġenerali tal-istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE fis-sit web Europa.
  • Tista’ tiċċekkja l-lista tal-istituzzjonijiet tal-UE li għalihom l-EPSO jagħżel l-istaff u l-links għall-paġni tar-reklutaġġ tagħhom għal aktar informazzjoni.
  • Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar pożizzjoni vakanti speċifika, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-servizz ta’ reklutaġġ billi tuża d-dettalji ta’ kuntatt imsemmi fl-avviż tal-pożizzjoni vakanti.
  • Tista’ wkoll tikkuntattjana jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar x’għandek tistenna li jkun il-pass li jmiss jew id-disponibbiltà tiegħek għar-reklutaġġ.

Jekk jogħġbok innota li l-Avviż tal-Kompetizzjoni u r-Regoli għall-Kompetizzjonijiet Miftuħa jistabbilixxu l-qafas ġuridiku għal kull proċedura ta’ selezzjoni. Din il-paġna hija maħsuba biss biex tipprovdi gwida addizzjonali.