Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Qafas ta’ Kompetenza tal-EPSO

L-EPSO ilu juża qafas ta’ kompetenza mill-2010, li jikkonsisti fi 8 kompetenzi ġenerali. L-EPSO ppubblika l-qafas ta’ kompetenzi l-ġdid tiegħu fil-bidu tal-2022. Dan il-qafas ta’ kompetenza ġdid beda jintuża fl-2023.

Il-Qafas ta’ Kompetenza jiddefinixxi l-kompetenzi li huma kkunsidrati essenzjali għal prestazzjoni effettiva fi kwalunkwe impjieg partikolari, mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE li jservi l-EPSO. Uħud minn dawk il-kompetenzi jiġu vvalutati mill-EPSO matul il-fażi tas-selezzjoni, oħrajn jiġu vvalutati mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE nfushom matul il-fażi tar-reklutaġġ. 

Jekk jogħġbok żomm f’moħħok li għall-profili aktar speċjalizzati, l-Istituzzjonijiet tal-UE qed ifittxu kandidati li huma kkwalifikati ħafna fil-qasam tal-għarfien espert tagħhom. L-informazzjoni dwar il-kompetenzi relatati mal-qasam, kif ukoll dwar it-testijiet li jevalwaw kemm il-kompetenzi ġenerali kif ukoll dawk relatati mal-qasam, dejjem tista’ tinstab fl-Avviż tal-Kompetizzjoni, l-uniku dokument uffiċjali li fih informazzjoni dettaljata dwar it-testijiet attwali użati mill-EPSO għal kompetizzjoni partikolari. L-Avviżi kollha huma ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Hawn taħt għandek issib il-kompetenzi ġenerali u l-ankri rispettivi tagħhom.

Biex issir iktar familjari mal-istruttura u l-kontenut tat-testijiet tas-selezzjoni użati mill-EPSO fil-kompetizzjonijiet tiegħu, nistednuk iżżur din il-paġna ddedikata Testijiet tal-EPSO | EU Careers (europa.eu)