Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Min jiġi mistieden għall-istadju li jmiss?

Billi sett ta’ numru ta’ kandidati biss jistgħu jgħaddu għall-istadju li jmiss, huma mistednin biss dawk bl-ogħla punteġġi. Dawn il-kandidati għandhom punteġġ ugwali jew ogħla mil-livell limitu.

Lista ta’ kandidati li kellhom suċċess tiġi ppreżentata mill-Bord tas-Selezzjoni f’ordni dixxendenti tal-punteġġ totali miksub.