Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Nista’ nressaq każ quddiem il-qorti?

Question categories:

Kull kandidat jista’ jressaq każ quddiem il-Qorti kontra deċiżjoni meħuda mill-Bord ta’ Selezzjoni jew l-Awtorità tal-Ħatra li taffettwa negattivament l-istatus legali tiegħu/tagħha bħala kandidat.

L-Appell għandu jintbagħat lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea fi żmien tliet xhur u għaxart ijiem min-notifika tad-deċiżjoni li hu/hi j/tixtieq j/tikkontesta.

Deċiżjoni kkontestata tista’ tiġi annullata iżda mhux emendata mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.