Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

X’jiġri jekk kandidat ikun jaf wieħed mill-membri tal-Bord ta’ Selezzjoni?

Question categories:

Il-kandidat għandu jinforma lill-EPSO immedjatament biex ikunu jistgħu jittieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta’ interessi.