Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Ką turėčiau daryti, jei manau, kad per konkursą su manimi elgtasi nesąžiningai dėl to, kad esu kitoks?

Lygybės, įvairovės ir įtraukties klausimams EPSO skiria daug dėmesio ir deda daug pastangų, kad visiems kandidatams užtikrintų lygias galimybes, sudarytų vienodas sąlygas ir suteiktų tokią pat prieigą.

Jei jums atrodo, kad su jumis pasielgta nesąžiningai arba esate diskriminuojamas dėl kurios nors vienos arba kelių iš šių ypatybių: lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, nedelsdamas kreipkitės į mus, pateikite pastabų ir komentarų.

Kandidatų atsiliepimams skiriame daug dėmesio. Jais remiamės formuodami savo lygybės, įvairovės ir įtraukties valdymo politiką ir imdamiesi šios srities veiksmų. Daugiau informacijos apie tai, kaip įgyvendiname šią politiką, pateikiama lygioms galimybėms skirtame mūsų tinklalapyje.