Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Lygios galimybės, įvairovė ir įtrauktis

Pripažinimo visuomenėje didinimas, išankstinių nuostatų šalinimas ir įvairovės teikiamos naudos propagavimas mūsų visuomenėje yra vieni iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų.

Europos personalo atrankos tarnyba siekia suteikti visiems kandidatams lygias galimybes ir sudaryti vienodas sąlygas, nesvarbu, kokios jie rasės, odos spalvos, kokia jų tautinė ar socialinė kilmė, genetinės ypatybės, kalba, religija ar tikėjimas, politinės ar kitos pažiūros, priklausymas tautinei mažumai, kilmė, negalia, amžius, lytinė orientacija ar kokios nors kitos ypatybės.

EPSO atrankos procedūros parengtos taip, kad būtų aiškios, skaidrios ir kad jose galėtų dalyvauti visi kandidatai. Siekiama nustatyti ir pašalinti veiksnius, trukdančius jiems dalyvauti, galimą šališkumą ir diskriminacijos riziką, kad visi kandidatai turėtų lygias galimybes parodyti savo kompetenciją ir įgūdžius.

EPSO yra įsipareigojusi pritraukti įvairioms visuomenės grupėms priklausančių gabių žmonių. Ji siekia didinti ES institucijų specialistų įvairovę, kad ES viešoji tarnyba atspindėtų piliečių, kuriems ji atstovauja ir tarnauja, įvairovę.

Kilo sunkumų dėl prieinamumo? Pasidalykite savo pastabomis su EPSO, kad padėtumėte gerinti jos komunikacijos ir atrankos procedūrų prieinamumą. Jei jums sunku susipažinti su kai kuriomis šios svetainės dalimis ir (arba) dokumentais, kreipkitės į mus ir mes pasistengsime kuo greičiau su jumis susisiekti. Prireikus EPSO priderina jų formatą, kad būtų galima naudoti pagalbines technologijas.

Ar dėl negalios arba sveikatos sutrikimo jums per EPSO atrankos testus reikia specialių priemonių? Svarbios informacijos šia tema pateikiama šio puslapio dešinėje pusėje esančioje skiltyje.