Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Privalumai

ES institucijų darbuotojai diegia Europos Sąjungos vertybes praktikoje, padeda rengti sprendimus ir įgyvendinti planus, turinčius didelį poveikį milijonams ES piliečių.

ES institucijų darbuotojams taip pat suteikiama įvairių patrauklių galimybių profesiniams, asmeniniams ir lavinimosi poreikiams patenkinti.

Daugiau informacijos – tolesniuose skirsniuose.

Dirbti tokioje sparčiai kintančioje aplinkoje kaip ES institucijos gali būti išties sudėtinga. Tačiau ES remia protingą profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, o tai skatina žmones tapti geresniais tiek darbovietėje, tiek visur kitur.

Tapdami ES institucijų dalimi galėsite patenkinti tiek karjeros, tiek asmeninio gyvenimo poreikius – neteks vienų aukoti vardan kitų.

Lanksčios darbo valandos, nuotolinis darbas, įvairūs asmeninio tobulėjimo kursai ir įvairi bei įtrauki darbo kultūra, paskatos užsienyje dirbantiems darbuotojams (pvz., kelionės ir ekspatriacijos išmokos) ir šeimai palanki išmokų politika (pvz., išmoka vaikui išlaikyti, Europos mokyklos, vaiko priežiūros atostogos) – tik kelios iš papildomų darbuotojų gerovės skatinimo priemonių.

Nesvarbu, ar teikiate paraišką dėl nuolatinių pareigų arba dėl darbo pagal laikiną sutartį, ES institucijos siūlo konkurencingą darbo užmokestį, atitinkantį jūsų įgūdžius, patirtį, atsakomybę ir motyvaciją.

Darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo kategorijos ir pareigų; pareigūnų pradinis atlyginimas svyruoja nuo 3 000 EUR (AST) iki 5 000 EUR (AD), priklausomai nuo pradinio lygio, o skirtingoms pareigų grupėms priskiriamų sutartininkų pradinis darbo užmokestis yra nuo 2 000 EUR iki 2 500 EUR. Karjeros metu darbo užmokestis didėja atsižvelgiant į nuopelnus ir darbo stažą.

Daugiau informacijos rasite šioje darbo užmokesčio lentelėje.

Priklausomai nuo jūsų asmeninės padėties, taip pat galite turėti teisę į papildomas išmokas, pvz., išmoką vaikui išlaikyti, ekspatriacijos išmoką, kelionės išlaidų kompensaciją arba išmoką už darbą užsienyje.

Daugiau informacijos rasite ES pareigūnų tarnybos nuostatuose.

Jeigu planuojate ateityje kurti šeimą, turėsite teisę gauti papildomas išmokas, kaip antai namų ūkio ir vaiko išmokas, vaiko priežiūros atostogas, mokymosi išmoką ir metinę išmoką užsienyje dirbančių darbuotojų ir jų šeimos narių kelionės išlaidoms padengti.

Dirbdami Briuselyje arba Liuksemburge turėsite ir daugiau naudos: tai šeimoms pritaikyti miestai, kuriose yra puikių nacionalinių ir tarptautinių mokyklų ir vaikų priežiūros įstaigų. Tai ir Europos mokyklos, kuriose ES darbuotojų vaikams teikiamas daugiakalbis ir daugiakultūris švietimas.

 

Europos mokyklos

Europos mokyklos yra oficialios švietimo įstaigos, kurias bendrai prižiūri 27 ES valstybių narių vyriausybės. Visų pirma jos skirtos Europos institucijų darbuotojų vaikams. Europos mokyklų tikslas – ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio lygio ugdymo įstaigas lankantiems moksleiviams užtikrinti kokybišką daugiakalbį ir daugiakultūrį švietimą. Pagrindinis mokymas vyksta oficialiosiomis ES kalbomis. Šis principas leidžia užtikrinti mokinio gimtosios kalbos (L1) viršenybę. Todėl kiekvienoje mokykloje yra keletas kalbų sekcijų. Siekiant skatinti mokyklos vienybę ir tikrą daugiakultūrį švietimą, daug dėmesio skiriama užsienio kalbų mokymuisi, supratimui ir vartojimui.

Europos mokyklų tinklą šiuo metu sudaro 13 mokyklų, kuriose yra apie 28 300 mokinių. Dauguma šių mokinių mokosi Briuselyje ir Liuksemburge, tačiau ir kitose valstybėse narėse yra įkurtų mokyklų.

Galite daugiau sužinoti apie Europos mokyklų tikslus bei principus ir kur jos įkurtos.

Bendradarbiavimas su ES institucijomis suteikia visą gyvenimą trunkančio profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybę.

Ugdydami naujus įgūdžius darbuotojai gali išlaikyti didelę motyvaciją, daryti karjerą ir išnaudoti visą savo potencialą.

Rengiami mokymai įvairiomis temomis, tokiomis kaip ES diplomatija, įtrauktis ir įvairovė, ES politika, tarpinstituciniai santykiai, darbo vieta ir socialiniai sprendimai, IT ir skaitmeninė plėtra – ir tai tik keli pavyzdžiai.

Kai kuriuos mokymus rengia Europos viešojo administravimo mokykla (EUSA), sukurta teikti aukštos kokybės tarpinstitucinius mokymus ES institucijų tarnautojams.

ES pareigūnai gerai moka bent dvi ES kalbas, o prieš pirmą paaukštinimą jie turi įrodyti savo trečiosios kalbos žinias.

Kasdieniame darbe ES darbuotojai bendrauja keliomis kalbomis. Nuolatinis kalbos tobulėjimas yra svarbi darbuotojų karjeros dalis, todėl ES siūlo įvairius kalbų kursus.