Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Bendrieji ir specialieji tinkamumo reikalavimai

agenda pencil glasses usb key

Bendrieji ir specialieji tinkamumo reikalavimai yra sąlygos, kurias kandidatai turi atitikti teikdami paraišką dėl darbo ES institucijose. 

Jie skiriasi priklausomai nuo to, ar kandidatai teikia paraišką tapti nuolatiniais ar laikinaisiais darbuotojais, sutartininkais ar deleguotaisiais nacionaliniais ekspertais. 

Tinkamumo kriterijai ir minimalieji reikalavimai nurodomi pranešime apie konkursą, kvietime pareikšti susidomėjimą atranka arba pranešime apie laisvą darbo vietą, kurie pridedami prie kiekvieno skelbimo apie darbo galimybę

Daugiau informacijos apie mūsų atrankos procedūras pateikiama puslapyje Atrankos procesas.
 

Bendrieji tinkamumo reikalavimai

Visi pareiškėjai turi atitikti bent tris bendruosius tinkamumo kriterijus:  

  • naudotis visomis ES valstybės narės piliečio teisėmis,
  • būti atlikę visas jiems nacionaliniais įstatymais nustatytas karo tarnybos prievoles,
  • būti tinkami eiti atitinkamas pareigas moralės atžvilgiu.

ES institucijos, įstaigos ir agentūros gali įtraukti papildomų tinkamumo kriterijų.

Specialieji tinkamumo reikalavimai

Kandidatai taip pat turi atitikti specialiuosius reikalavimus, išdėstytus pranešime apie konkursą, kvietime pareikšti susidomėjimą atranka arba pranešime apie laisvą darbo vietą.

  • Kalbų mokėjimo reikalavimai 

Atrankos procedūrai, dėl kurios teikiama paraiška, reikia reikalaujamu lygiu mokėti bent dvi oficialiąsias ES kalbas. Konkrečius kalbų mokėjimo reikalavimus galite rasti atitinkamame pranešime apie konkursą, kvietime pareikšti susidomėjimą atranka arba pranešime apie laisvą darbo vietą. Įvairūs žinių lygiai apibrėžti Europos kalbų mokėjimo lygių įsivertinimo lentelėje.

  • Išsilavinimo reikalavimai 

Būtiniausi išsilavinimo reikalavimai skiriasi priklausomai nuo ieškomo profilio. Paprastai:

nediplomuotų darbuotojų pareigoms (padėjėjų lygmuo; I pareigų grupė – fizinis ir administracinis pagalbinis darbas; II pareigų grupė – raštinės / sekretoriato / biuro valdymo darbuotojai; III pareigų grupė – administracinis / patariamasis / kalbinis / techninis darbas) eiti reikalaujama baigto vidurinio išsilavinimo; 

diplomuotų darbuotojų pareigoms (administratorių lygmuo; IV pareigų grupė) eiti reikalaujama baigto (bent trejų metų trukmės) universitetinio išsilavinimo.

  • Profesinė patirtis 

Reikia atitikti profesinės patirties reikalavimus, nurodytus atitinkamame pranešime apie konkursą, kvietime pareikšti susidomėjimą atranka arba pranešime apie laisvą darbo vietą.

  • Amžiaus reikalavimai

Amžiaus riba, iki kurios galima kandidatuoti į darbo vietą ES institucijose, nenustatyta, tačiau nauji įdarbinti pareigūnai į pensiją automatiškai išeina sulaukę 66 metų. Išsamesnės informacijos galima rasti ES pareigūnų tarnybos nuostatuose.
 

Išsamesnės informacijos pateikiama DUK tinkamumo kriterijų skirsnyje.