Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Blue Book της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι ανοικτό σε πτυχιούχους πανεπιστημίου από όλο τον κόσμο. Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ίδια με των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν τη σύσταση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωσης, την κατάρτιση εκθέσεων και την απάντηση σε ερωτήσεις, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της μονάδας και σε άλλες εκδηλώσεις.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Οι απόφοιτοι των ακόλουθων κλάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον έχουν ήδη λάβει το πτυχίο τους: εξυγίανση, τραπεζική, χρηματοοικονομικά, οικονομία, πολιτική, ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνία, ΤΠΕ και δίκαιο. Η ιθαγένεια χώρας της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική (ένας μικρός αριθμός θέσεων προορίζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), αλλά απαιτείται η γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν επιπλέον προσόν, αλλά όχι κριτήριο επιλεξιμότητας.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη: Ναι. 1 220,78 EUR και επίδομα ταξιδιού – Η πρακτική άσκηση Blue Book διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου.