Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Στοιχεία αναφοράς: 
EPSO/AST/153/22

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
14/07/2022
Προθεσμία
09/27/2022 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AST 4

Είδος σύμβασης
Τόπος/οι: 
Πόλεις εκτός ΕΕ