Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων;

Question categories:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης, συμβουλευτείτε την ενότητα «Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού» του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και τις τελευταίες πληροφορίες για τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων (ετήσια επικαιροποίηση που εφαρμόζεται από τις 14.12.2022).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τους/τις συμβασιούχους υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατίθενται στην απόφαση C(2017)6760 της Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης σε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ, σας καλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τις υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων τους.