Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποιες δεξιότητες πρέπει να αποδείξουν οι υποψήφιοι ότι διαθέτουν κατά τις δοκιμασίες του διαγωνισμού;

Τα θεσμικά όργανα αναζητούν υποψηφίους ταλαντούχους, με όρεξη για δουλειά, οι οποίοι να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις ακόλουθες γενικές δεξιότητες:

  • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός των σημαντικότερων παραμέτρων σε σύνθετα προβλήματα και εξεύρεση δημιουργικών και πρακτικών λύσεων
  • Επικοινωνία: ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια
  • Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία: ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας για την παροχή έργου υψηλού επιπέδου εντός καθορισμένων προθεσμιών
  • Επιμόρφωση και ανάπτυξη: ανάπτυξη και βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων καθώς και των γνώσεων σχετικά με το συγκεκριμένο όργανο και το εργασιακό του περιβάλλον
  • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση: προτεραιότητα στα σημαντικότερα καθήκοντα, επίδειξη ευελιξίας και οργάνωση της δουλειάς με αποτελεσματικό τρόπο
  • Ανθεκτικότητα: επίδειξη αποτελεσματικότητας ακόμη και όταν ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων με θετικό τρόπο και προσαρμογή στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος
  • Συνεργασία με άλλους: ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους στο πλαίσιο ομάδας και σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα και σεβασμός των διαφορών μεταξύ των ατόμων
  • Προσόντα προϊσταμένου (μόνο για διοικητικούς υπαλλήλους): ικανότητα διαχείρισης, ανάπτυξης και ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων

Επιπλέον, για πιο ειδικευμένα προφίλ, τα θεσμικά όργανα αναζητούν υποψηφίους με προσόντα υψηλού επιπέδου στον τομέα τους. Πληροφορίες για τις δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα, καθώς και για τις δοκιμασίες αξιολόγησης τόσο των γενικών όσο και των σχετικών με τον τομέα δεξιοτήτων, περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η EPSO σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ένα νέο πλαίσιο ικανοτήτων από το 2023. Μάθετε περισσότερα εδώ.