Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δεν μπορώ να συνδεθώ με τον λογαριασμό μου EPSO, ή να τον συμβουλευτώ. Τι να κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (βλέπε «Forgot your username/login?  Forgot your password?').

Υπενθύμιση: δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πάνω από έναν λογαριασμό EPSO, αλλά στην περίπτωση που ο λογαριασμός σας EPSO έχει διαγραφεί, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό για τις μελλοντικές σας αιτήσεις. Ο λογαριασμός σας EPSO ενδέχεται να έχει διαγραφεί σύμφωνα με τη δήλωσή μας περί απορρήτου που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε γενικές γραμμές, διαγράφουμε σε τακτά διαστήματα τους παρακάτω λογαριασμούς:

  • λογαριασμούς EPSO που δεν περιέχουν αιτήσεις, οι οποίοι δημιουργήθηκαν τουλάχιστον πριν από έναν χρόνο
  • λογαριασμούς EPSO που περιέχουν τουλάχιστον μία αίτηση, και όλες οι αιτήσεις πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
    • έχετε περιληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων και έχετε προσληφθεί τουλάχιστον πριν από έναν χρόνο·
    • έχετε περιληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων και δεν έχετε προσληφθεί, αλλά ο κατάλογος δεν ισχύει πλέον·
    • δεν έχετε περιληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων και η διαδικασία επιλογής έχει λήξει τουλάχιστον πριν από έναν χρόνο·

Μπορείτε να έχετε έναν μόνο λογαριασμό EPSO. Αν διαπιστωθεί ότι διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμό, μπορεί να αποκλειστείτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν παρ΄ όλα αυτά δεν μπορείτε να συνδεθείτε, αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το email του λογαριασμού σας EPSO, ή δεν έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Αν μας στείλετε αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας και μας δώσετε νέα διεύθυνση email, μπορούμε να αλλάξουμε το email σας στον λογαριασμό σας EPSO.