Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είναι ο λογαριασμός EPSO;

Ο λογαριασμός EPSO είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία και όλες τις αιτήσεις που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής της EPSO. Υπάρχει σύνδεσμος που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό EPSO ή να συνδεθείτε με αυτόν σε όλες τις σελίδες του ιστότοπου της EPSO.

Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται επίσης από την EPSO για την αποστολή μηνυμάτων στους υποψήφιους και στις υποψήφιες. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβουλεύεστε τον λογαριασμό σας EPSO κάθε τρεις ημερολογιακές ημέρες.

Προτού υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό EPSO, εφόσον δεν διαθέτετε ήδη.

Μπορείτε να έχετε μόνο έναν λογαριασμό EPSO, τον οποίον θα χρησιμοποιείτε για όλες τις διαδικασίες επιλογής. Απαγορεύεται αυστηρά να έχετε πάνω από έναν λογαριασμό EPSO. Αν διαπιστωθεί ότι διαθέτετε περισσότερους, μπορεί να αποκλειστείτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, αρκεί να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Δημιουργία λογαριασμού EPSO» και να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία πρόσβασής σας στον λογαριασμό EPSO πρέπει να είναι πάντα επικαιροποιημένα.

Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η EPSO διαπιστώσει ότι δημιουργήσατε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορεί να αποκλειστείτε (βλ. τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς και επισυνάπτονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού).