Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI)

Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ή στα κουμπιά, παρακάτω, θα βρείτε την υπόθεση εργασίας για τη «συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI)» η οποία είναι μέρος του εξ αποστάσεως κέντρου αξιολόγησης για τον εκάστοτε διαγωνισμό.

Αυτή η υπόθεση εργασίας περιγράφει την κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται η συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI). Για να προετοιμαστείτε για την άσκηση, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και να διαβάσετε τη διαδικτυακή υπόθεση εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα συζητηθεί η κατάσταση που περιγράφεται στην υπόθεση εργασίας, αλλά και άλλες καταστάσεις που δεν βασίζονται σε αυτή.

Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σημειώσεις που έχετε ετοιμάσει από πριν. Ωστόσο, δεν μπορείτε να καταγράψετε τη συνέντευξη ή να κρατήσετε περαιτέρω σημειώσεις. Επίσης, επισημαίνεται ότι δεν θα σας δοθεί χρόνος προετοιμασίας την ημέρα της συνέντευξης.

Η SCBI πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοδιάσκεψης. 

Λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στοιχεία αναφοράς: 
EPSO/AST/148/21 - EL, EPSO/AST/148/21 - ES, EPSO/AST/148/21 - ET, EPSO/AST/148/21 - GA, EPSO/AST/148/21 - IT, EPSO/AST/148/21 - PT