Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Συμβούλιο, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες, συνεδριάζουν οι υπουργοί όλων των κρατών μελών της ΕΕ για να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νομοθετικές πράξεις και να συντονίσουν πολιτικές. Οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους  για την ανάληψη των δράσεων που συμφωνήθηκαν στις συνεδριάσεις. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως προσλαμβάνει προσωπικό μέσω διοργανικών γενικών διαγωνισμών ή διαδικασιών επιλογής που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Μερικές φορές, το Συμβούλιο της ΕΕ απασχολεί μη μόνιμο προσωπικό, ως συμβασιούχους ή έκτακτους υπαλλήλους. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Location
Βρυξέλλες (Βέλγιο)