Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Om EPSO

EPSO: hjælper talentfulde ansøgere og EU Careers med at finde sammen

EPSO har til formål at opfylde EU-institutionernes rekrutteringsbehov ved at udvælge talentfulde ansøgere gennem udvælgelsesprøver for generalister og specialister. Vores opgave er at finde det gode match mellem EU-institutionerne og dygtige fagfolk og færdiguddannede. Vi medvirker derved til at opbygge EU's nuværende og fremtidige offentlige forvaltning.

EPSO er et interinstitutionelt kontor med ansvar for at udvælge medarbejdere til især Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, EU-Udenrigstjenesten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Den enkelte institution ansætter sine medarbejdere fra den pulje af ansøgere, som EPSO har udvalgt.

Du kan lære mere om vores institutionelle klienter på denne side.

Det er vores vision er at give EU-institutionerne den arbejdsstyrke, der bedst svarer til deres behov. Det gør vi ved at benytte effektive og målrettede udvælgelsesprocedurer af høj kvalitet og anlægge en innovativ tilgang.

Vi gør følgende, når vi udmønter vores strategi:

 • Vi anlægger en proaktiv og kundeorienteret tilgang
 • Vi har et innovativt mindset og evnen til at forudse tendenser, når vi leder efter talenter.
 • Vi anvender udvælgelsesmetoder, der tiltrækker en mangfoldig talentmasse.
 • Vi tilbyder et katalog over tjenesteydelser, som afspejler de ansættende institutioners behov.
 • Vi sørger for, at udvælgelsesprocedurerne er klare og gennemskuelige, og at alle ansøgere har adgang til prøverne. Klager skal være en undtagelse og skal behandles med brug af god administrativ praksis.

Følgende tre hovedprincipper skal sikre, at vi lever op til vores vision:

 • Målrettethed: EPSO bestræber sig på at benytte de bedst mulige udvælgelsesmetoder, dvs. teste de rette kompetencer ved hjælp af de rette prøver. Det er vores mål at nå ud til de mest egnede ansøgere og bedømme deres testresultater ved hjælp den bedste internationale praksis.
 • Fleksibilitet: EPSO's processer er i stigende grad modulopbyggede, og de kan tilpasses de enkelte ansættende institutioners specifikke behov. Deres feedback og vores regelmæssige interne gennemgang er en vigtig forudsætning for vores metode.
 • Hurtighed: EPSO's udvælgelsesforløb bliver hele tiden kortere. Det opnår vi ved at forudse udviklingen og styrke udvælgelseskomitéernes og medarbejdernes arbejde, udvide samarbejdet med de ansættende institutioner og strømline udvælgelsesprocesserne ved at fjerne unødvendige bureaukratiske elementer.

 

 • Integritet: EPSO's medarbejdere har tillid til hinanden, handler ærligt og hæderligt, og har altid EU's og de ansættende institutioners interesser som ledetråd i deres arbejde.
 • Professionalisme: EPSO's dedikerede og højt kvalificerede medarbejdere gennemfører udvælgelsesprøver på en retfærdig og effektiv måde og benytter bedste praksis for at sikre, at kvaliteten er i top, og at de ansættende institutioner bliver tilfredse. EPSO er innovativ og dynamisk og arbejder målrettet på at udnytte sit potentiale fuldt ud.
 • Kvalitetsservice: EPSO stræber konstant efter at yde de ansættende institutioner den allerbedste service til rette tid. Det opnår vi ved at lytte til interessenterne og løbende forbedre vores tjenesteydelser med udgangspunkt i deres feedback.
 • Mangfoldighed og respekt: EPSO har et mangfoldigt team og giver alle medarbejdere uanset baggrund den støtte, de har behov for til at udføre deres arbejde bedst muligt, så vi sammen når vores fælles mål. Respektfuld professionel adfærd er grundprincippet for alle arbejdsrelationer i EPSO.
 • Samarbejde: EPSO tilskynder medarbejderne til at samarbejde med hinanden og alle interessenter. Vi opbygger gode partnerskaber, der medvirker til at forbedre vores performance som serviceudbyder. Vi går ind for fælles arbejdsplatforme, og medarbejderne bruger dem aktivt. Vi fremmer synergi i hele vores arbejde, fordi det gør folk mere proaktive og kundeorienterede og bidrager til at skabe en kultur med fokus på høj kvalitet.

EPSO behandler i dag i gennemsnit 46.000 ansøgninger om året til omkring 1.300 stillinger i EU's institutioner. Vores test udføres som de eneste i verden på 24 sprog.

Information om møder med interessenter afholdt af EPSO's direktør

EPSO administrerer websitet EU Careers, som indeholder information til offentligheden om EU's udvælgelsesprocedurer og EPSO-udvælgelsesprøver på 24 sprog. Følg EU Careers på FacebookTwitterLinkedIn og Instagram.

 

Se vores video nedenfor for at få et overblik over EPSO: