Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EPSO-test

multiple choice tests

EPSO's udvælgelsesprøver omfatter en række prøver, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle og specifikke kompetencer. Læs EPSO's generelle kompetenceramme, hvis du vil vide mere.

Meddelelsen om udvælgelsesprøven er det eneste officielle dokument, der indeholder detaljerede oplysninger om de konkrete prøver, som EPSO har anvendt i forbindelse med en given udvælgelsesprøve.

Denne side indeholder testeksempler, der udelukkende har til formål at illustrere, hvilke typer test, som EPSO kan anvende i sine udvælgelsesprøver. Denne side har ikke til formål lære ansøgerne, hvordan de kan bestå vores udvælgelsesprøver. Dette ligger uden for EPSO's mandat.

Hvis du vil vide mere om EPSO's udvælgelsesprøver, kan du også gå ind på siden EPSO-prøver: Side om myter og fakta.

 

EPSO-PRØVER — NY MODEL FOR UDVÆLGELSESPRØVER (FRA 2023)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

 

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 1: Reasoning skills

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 2: EU knowledge

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 3: Digital skills

EPSO-PRØVER — TIDLIGERE MODEL FOR UDVÆLGELSESPRØVER (INDTIL 2022)

Hovedpunkter

  • Udvælgelse — udvælgelseskomitéen vurderer, om ansøgerne opfylder udvælgelseskriterierne og minimumskravene.
  • Talent screener — kun ved udvælgelsesprøver for specialister. I ansøgningsskemaet skal ansøgerne angive alle deres faglige færdigheder, erfaringer og kvalifikationer, som derefter vil blive vurderet af udvælgelseskomitéen.
  • Computerbaserede multiple choice-prøver — prøver i verbalt, numerisk og abstrakt ræsonnement og, for visse udvælgelsesprøver for specialister, prøver i fagområderelaterede kompetencer. Alle prøver afholdes med fjernovervågning. Læs nøje vores information om IT-krav for at deltage i EPSO's fjernovervågede tests | EU Careers (europa.eu) og om virksomhedscomputere og onlinetests | EU Careers (europa.eu).
  • Assessmentcenterprøver — den afsluttende fase, hvor ansøgerne testes i generelle og faglige kompetencer ifølge EPSO's tidligere model for udvælgelsesprøver (offentliggjort inden udgangen af 2022). Med forskellige prøver bedømmer udvælgelseskomitéens medlemmer ansøgerens færdigheder i f.eks. analyse og problemløsning, kommunikation, prioritering og tilrettelæggelse og levering af kvalitet og resultater. Assessmentcenterprøverne afholdes online (som fjerntest) og finder normalt sted på forskellige datoer.

Typer af prøver

Nedenfor kan du for hver jobprofil finde listen over de mulige prøver og nogle eksempler på spørgsmål, som ansøgerne kan komme ud for.

Administratorer (AD-generalister)

Administratorer (AD-specialister)

Assistenter (AST)

Assistenter (AST-SC)

Tolke (AD)

Juristlingvister (AD)

Oversættere (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.