Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Generelle og specifikke udvælgelseskriterier

De generelle og specifikke udvælgelseskriterier er de betingelser, som ansøgerne skal opfylde for at kunne søge en stilling i EU-institutionerne. 

De varierer afhængigt af, om ansøgerne ansøger om at blive fastansat, midlertidigt ansat, kontraktansat eller udstationeret national ekspert. 

Udvælgelseskriterierne og mindstekravene er alle angivet i den meddelelse om udvælgelsesprøve, den indkaldelse af interessetilkendegivelser eller det stillingsopslag, der ledsager hver meddelelse om jobmuligheder

Find ud af mere om vores udvælgelsesprocedurer på siden Sådan søger du.
 

Generelle udvælgelseskriterier

Alle ansøgere skal opfylde mindst tre generelle udvælgelseskriterier:  

  • være i besiddelse af fulde borgerrettigheder i et EU-medlemsland
  • have opfyldt deres forpligtelser i henhold til de nationale love om værnepligt
  • opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

EU's institutioner, agenturer og organer kan tilføje yderligere kriterier.

Specifikke udvælgelseskriterier

Ansøgerne skal også opfylde de særlige kriterier, der er fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøven, indkaldelsen af interessetilkendegivelser eller stillingsopslaget.

  • Sprogkrav 

Du skal have det niveau på mindst to officielle EU-sprog, der kræves i forbindelse med den udvælgelsesprocedure, du ansøger om. Du kan finde de specifikke sprogkrav i meddelelsen om udvælgelsesprøve, indkaldelsen af interessetilkendegivelser eller stillingsopslaget. De forskellige niveauer er defineret i selvevalueringsskalaen for de europæiske sprogniveauer.

  • Uddannelsesmæssige krav 

Mindstekravene til din uddannelse afhænger af, hvilken stilling der er tale om. Generelt:

Ikke-akademiske stillinger (assistentniveau, ansættelsesgruppe I: manuelt arbejde og administrative støttefunktioner; ansættelsesgruppe II: kontor-, sekretariats- og administrationsopgaver; ansættelsesgruppe III: administrations- og rådgivningsopgaver samt sproglige og tekniske opgaver) kræver, at du har afsluttet en gymnasial uddannelse 

Akademiske stillinger (administratorniveau; ansættelsesgruppe IV) kræver, at du har afsluttet en universitetsuddannelse (mindst tre år).

  • Erhvervserfaring 

Du skal opfylde kravene til erhvervserfaring i meddelelsen om udvælgelsesprøve, indkaldelsen af interessetilkendegivelser eller stillingsopslaget.

  • Alderskrav

Der er ingen aldersgrænse for at søge en stilling i EU, men tjenestemænd går automatisk på pension, når de fylder 66. Læs mere i vedtægten for EU-tjenestemænd.
 

Du kan læse mere i afsnittet med spørgsmål og svar om udvælgelseskriterier.