Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EPSO's kompetenceramme

Fra 2010 og frem anvendte EPSO en kompetenceramme bestående af 8 generelle kompetencer. I begyndelsen af 2022 offentliggjorde EPSO sin nye kompetenceramme. Denne nye kompetenceramme er blevet brugt siden 2023.

Kompetencerammen fastlægger de kompetencer, som af de EU-institutioner og -organer, EPSO arbejder for, anses for at være væsentlige for at kunne udføre et givet job bedst muligt. Nogle af disse kompetencer vurderes af EPSO i udvælgelsesfasen, mens andre vurderes af EU-institutionerne og -organerne selv i ansættelsesfasen. 

Vær opmærksom på, at EU-institutionerne til de mere specialiserede job, søger medarbejdere der, er højt kvalificerede inden for deres fagområde. Du kan altid finde information om de områderelaterede kompetencer og om de prøver, der bruges til at vurdere både de generelle og områderelaterede kompetencer, i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Den er det eneste officielle dokument med detaljerede oplysninger om de prøver, som EPSO anvender i forbindelse med en given udvælgelsesprøve. Alle meddelelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Nedenfor kan du se de generelle kompetencer og deres såkaldte ankre.

Hvis du vil vide mere om opbygningen og indholdet af de test, som EPSO anvender i sine udvælgelsesprøver, kan du gå ind på siden EPSO tests | EU Careers (europa.eu)