Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Testy EPSO

multiple choice tests

Výběrová řízení EPSO tvoří testy zaměřené na posouzení obecných a specifických kompetencí. 

Jediným oficiálním dokumentem, který obsahuje podrobné informace o konkrétních testech používaných úřadem EPSO, je příslušné oznámení o výběrovém řízení.
Všechna oznámení se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Na těchto stránkách najdete několik příkladů testů, které může úřad EPSO ve výběrových řízeních použít. Mají pouze lépe seznámit potenciální uchazeče s jejich strukturou a obsahem. Cílem tedy není umožnit uchazečům, aby tyto testy použili v rámci přípravy na výběrové řízení. To úřad EPSO nezajišťuje.

Další informace o výběrových řízeních EPSO najdete na stránkách Testy EPSO: mýty a fakta.

Měli byste se rovněž seznámit s kompetenčním rámcem EPSO, kde najdete více informací o kompetencích, které orgány a instituce EU, jimž úřad EPSO slouží, považují za nezbytné pro efektivní plnění pracovních povinností na daném pracovním místě. Některé z těchto kompetencí posuzuje úřad EPSO ve fázi výběru, jiné jsou posuzovány samotnými orgány a institucemi EU během fáze náboru zaměstnanců. 

 

TESTY EPSO – NOVÝ MODEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (OD ROKU 2023)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

 

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 1: Reasoning skills

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 2: EU knowledge

Sample mock-test for an EPSO competition – Part 3: Digital skills

TESTY EPSO – DŘÍVĚJŠÍ MODEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (DO ROKU 2022)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. Please read carefully our notes on the IT Requirements for passing EPSO’s remotely proctored tests | EU Careers (europa.eu) and on Corporate computers and online tests | EU Careers (europa.eu).
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI / CAST PERMANENT

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.