Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Testy EPSO

multiple choice tests

Výběrová řízení EPSO tvoří testy zaměřené na posouzení obecných a specifických kompetencí. Ty jsou popsané v rámci obecných kompetencí úřadu EPSO.

Jediným oficiálním dokumentem, který obsahuje podrobné informace o konkrétních testech používaných úřadem EPSO, je příslušné oznámení o výběrovém řízení.

Na těchto stránkách najdete vzorové testy, jejichž cílem je pouze ilustrovat, jaký typ testů může úřad EPSO ve svých výběrových řízeních použít. Cílem tedy není umožnit uchazečům, aby tyto testy použili v rámci přípravy na výběrové řízení. To úřad EPSO nezajišťuje.

Více informací o výběrových řízeních EPSO najdete také na stránce „Testy EPSO: Mýty a fakta“.

 

TESTY EPSO – NOVÝ MODEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (OD ROKU 2023)

Další informace o standardizaci testů v rámci nového modelu výběrového řízení úřadu EPSO

Níže najdete pro každý profil seznam možných testů a některé vzorové otázky, se kterými se mohou uchazeči setkat.

Administrátoři (AD – všeobecné zaměření)

Administrátoři (AD – specialisté)

Asistenti (AST – všeobecné zaměření)

Asistenti (AST – specialisté)

Asistenti (AST/SC)

Právníci-lingvisté (AD)

Právníci-lingvisté (AD) – Soudní dvůr

Překladatelé (AD)

 

Vzorový test výběrového řízení EPSO – část 1: Test ověřující uvažování

Vzorový test výběrového řízení EPSO – část 2: Test znalostí o EU

Vzorový test výběrového řízení EPSO – část 3: Digitální dovednosti

TESTY EPSO – DŘÍVĚJŠÍ MODEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (DO ROKU 2022)

Hlavní fáze

Typy testů

Níže najdete pro každý profil seznam možných testů a některé vzorové otázky, se kterými se mohou uchazeči setkat.

Administrátoři (AD – všeobecné zaměření)

Administrátoři (AD – specialisté)

Asistenti (AST)

Asistenti (AST/SC)

Tlumočníci (AD)

Právníci-lingvisté (AD)

Překladatelé (AD)

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI / CAST PERMANENT

Na této stránce najdete některé vzorové testy, které absolvují uchazeči ve výběrových řízeních na smluvní zaměstnance/CAST Permanent (časově neohraničená řízení).

Všechny tyto testy probíhají na počítači a s dálkovým dozorem. Podrobnosti najdete ve sdělení o základních IT požadavcích na testy s dálkovým dozorem.

Testy ověřující uvažování:

  • verbální – posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím verbální, numerické povahy
  • numerické – posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a porozumět informacím numerické povahy
  • abstraktní – posuzují vaši schopnost logicky uvažovat a pochopit vztahy mezi koncepty, které neobsahují prvky jazykové, prostorové ani numerické

Test ověřující uvažování pro FS I, II a III (CAST P)

Test ověřující uvažování pro FS IV (CAST P)

Test zaměřený na konkrétní schopnosti (kompetence) uchazečů – všechny profily

Dokud nebudou dokončeny úpravy testovacího systému, bude úřad EPSO odpovědný pouze za organizaci testů ověřujících uvažování, nikoli však za testy ověřující kompetence. Náborové útvary orgánů EU výběrové řízení na smluvní zaměstnance odpovídajícím způsobem upraví a budou své útvary o příslušném postupu průběžně informovat.