Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Stáže v orgánech, institucích a jiných subjektech EU

Picture of the big group of all trainees

Využijte možnosti stáží pro EU!

Program stáží v orgánech, institucích a jiných subjektech EU představuje:

 • jedinečnou příležitost dozvědět se, o čem kariéra v EU je

 • možnost zlepšit si odborné dovednosti

 • skvělou příležitost k osobnímu růstu

Stáže pro EU jsou k dispozici v celé řadě oblastí, např.:

 • lidské zdroje

 • komunikace

 • informační a komunikační technologie

 • právo hospodářské soutěže 

 • politika životního prostředí

 • vnější vztahy

 • rozvojová politika

 • a mnoho dalších!

Většina stáží trvá 5–6 měsíců (některé mohou být kratší či delší). Stáže pro EU jsou placené (částky se liší podle hostitelské organizace).
Dostupné stáže si vyhledáte v rozevírací nabídce níže – nejdřív vyberete orgán, instituci či agenturu.
Budem vám držet palce!

Vezměte prosím na vědomí, že informace uvedené na této stránce nemusí být vyčerpávající. Za řízení vlastních postupů výběru a náboru stážistů odpovídá v první řadě každý orgán, instituce a agentura EU samostatně. 

Start typing to search or select from the list.