Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Kategorie zaměstnanců EU

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Permanent staff are members of the EU civil service appointed for an indefinite time. They constitute the core working force.

There are three categories for permanent EU officials: Administrators (AD), Assistants (AST) and Secretaries/Clerks (AST/SC).

Administrators

Administrators work in a variety of sectors such as justice, law, finance, environment and climate change, foreign affairs, agriculture, economics, IT, communication, human resources, science, translation and interpretation. 

Duties include developing policies and legislation; conducting analysis and advisory work; carrying out regulatory tasks; taking part in international negotiations; liaising with stakeholders and partners; engaging with citizens; revising and translating EU legal texts, among many others. 

An administrator career ranges from grades AD 5 to AD 16, with AD 5 being the entry-level grade for university graduates; grades AD 15 and AD 16 are reserved for Director Generals. 

Selection and recruitment are also possible at higher grades AD 6 or AD 7 for specialist profiles. In this case, candidates will be expected to have several years’ relevant educational background and work experience will be required for most profiles. 

Grades AD 9 to AD 12 are required for middle management posts. Previous management experience is mandatory for selection and recruitment at these higher grades.

Assistants

Assistants are typically engaged in an executive or technical role, providing support in a variety of fields such as finance, communication, administration, research, IT or policy implementation, to name but a few. 

An assistant career ranges from grades AST 1 to AST 11, with staff typically entering at grades AST 1 or AST 3. 

Secretaries/Clerks – Support staff
 
Secretaries and clerks are generally involved in office management and in providing administrative and technical support. Their duties include finalising documents and files; supporting the unit’s or department’s activities (meetings, official travel, diary); compiling and disseminating information (updating databases, files); performing manual tasks.  

A secretary/clerk career ranges from grade AST/SC 1 to AST/SC 6. New staff usually enters at grades AST/SC 1 or AST/SC 2. 

 

Learn more details on this salary table.

Find out more about selection procedures and available job opportunities for permanent staff.

It is possible to work for the EU on a fixed-term contract basis. 

Contract agents (or staff) carry out a number of manual or administrative tasks and may provide additional capacity in specialised fields where an insufficient number of officials is available.

They are generally recruited for fixed-term  contracts (maximum 6 years in any EU Institution), but in some cases they can be offered contracts for an indefinite duration (in offices, agencies, delegations or representations). 

Contract staff is recruited in two different ways: via the CAST Permanent procedure or via an ad hoc selection process

In the first type of selection, the word CAST stands for Contract Agents Selection Tool while Permanent means that it is open-ended, with no application deadline.

CAST Permanent positions are available for a wide range of job profiles. In this selection, candidates apply for a profile and not for a specific job position.

EU institutions, bodies and agencies can also recruit contract staff to fill specific positions via ad hoc contract staff vacancies. In this case, for each vacancy an application deadline is set. 

As contract staffing needs arise, ad hoc vacancies may be published for a wide range of profiles such as webmasters, policy officers, linguists, project coordinators, security officers, scientific engineering managers, drivers, communication specialists, researchers, to name but a few. 

Learn more about application procedures for both CAST Permanent and ad hoc contact staff vacancies on our Selection process page.

In both CAST Permanent and ad hoc cases, candidates who are successful in obtaining a contract will be employed for a fixed amount of time. In some EU bodies and agencies, contracts could be extended for an indefinite duration.

All contract staff positions are divided into four function groups (career levels):
I.    Manual and administrative support-service tasks (FGI)
II.    Clerical or secretarial tasks, office management and other equivalent tasks (FGII)
III.    Executive tasks, drafting, accountancy and other equivalent technical tasks (FGIII)
IV.    Administrative, advisory, linguistic and equivalent technical tasks (FGIV)

Learn more details on this salary table.

Find available job opportunities for contract staff.

Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni na volná pracovní místa v orgánech a agenturách EU, a to vždy na dobu určitou - může se jednat o několik měsíců i několik let. 

Jsou jim svěřovány podpůrné úkoly v regulační, právní, vědecké či finanční oblasti.  Dále mohou provádět analýzu politik a údajů, pracovat v IT, výzkumu nebo v komunikačním oddělení, případně se věnovat programování.

Na pozici dočasného zaměstnance se mohou hlásit s různým typem kvalifikace a specializace. Umístěni mohou být na místo asistenta i administrátora. 

U administrátorských pozic jde o vstupní úroveň AD 5 až AD 6, případně vyšší. Asistenti začínají na úrovni AST 1 až AST 3, případně vyšší u specializovanějších profilů.

Podrobnosti se dozvíte ve mzdové tabulce.

Více informací o výběrových řízeních a dostupných pracovních příležitostech pro dočasné zaměstnance

Programy EU pro stážisty umožňují čerstvým absolventům získat zajímavou pracovní zkušenost, prohloubit si odborné dovednosti, rozšířit si síť kontaktů a dozvědět se více o Evropské unii.

Stáže představují vynikající příležitost, jak lépe porozumět fungování veřejné služby EU. Nabízejí se v mnoha oborech: právo, lidské zdroje, životní prostředí, komunikace, finance, ochrana údajů, vědecký výzkum, zahraniční politika, duševní vlastnictví atp. 

Stáže organizuje Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU, Evropský účetní dvůr nebo instituce a agentury EU, a to zpravidla v délce 5 měsíců

Chcete-li se o stáž ucházet, musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělání. Stážisté plní úkoly podobné těm, které vykonávají zaměstnanci institucí na nižších stupních administrativy.

Většina stáží je placená - účastníci dostávají kolem 1 200 EUR měsíčně.

Podrobnější informace o tom, jak podat přihlášku, najdete na našich internetových stránkách věnovaných stážím

Kromě toho vám doporučujeme se seznámit s programem „Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU“, který účastníkům nabízí možnost propagovat kariéru v EU na vysokých školách.

Vyslaní národní odborníci jsou kvalifikovaní státní úředníci z členských států EU, kteří do evropských institucí přinášejí své odborné znalosti, a to v rámci umístění na pevně stanovenou dobu. 

Orgány a agentury EU je zaměstnávají v případě, že potřebují zaměstnance se specifickými znalostmi a dovednostmi, které národní odborníci nabízejí. Může se jednat o dovednosti z technické, bezpečnostní, právní, finanční, informační, komunikační či zdravotní oblasti nebo například znalosti potravinové problematiky či otázek lidských zdrojů.

Toto sdílení odborných znalostí je oboustranně výhodné a přispívá k rozvoji účinných, funkčních pracovních vztahů mezi EU a jejími členskými státy. 

Po skončení doby vyslání mohou národní odborníci zkušenosti získané v EU využít ve veřejné správě doma.

Další informace o výběrovém řízení pro vyslané národní odborníky a o dostupných pracovních příležitostech najdete zde.

Pro evropské instituce lze pracovat i jinak. Jde například o tyto pozice:
• prozatímní zaměstnanci 
• odborníci EU
• parlamentní asistenti
• externí překladatelé a tlumočníci (freelancers)
• zaměstnanci jídelen a údržby

Další informace o těchto pracovních kategoriích a způsobu, jak se na některou z uvedených pozic přihlásit, najdete na našich stránkách v sekci Jak podat přihlášku.