Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Zaměstnanecké výhody

Zaměstnanci orgánů a institucí EU mají při své práci příležitost přetvářet evropské hodnoty do podoby konkrétních kroků a opatření, zapojit se do tvorby rozhodnutí a podílet se na realizaci plánů a projektů, které mají dopad na miliony občanů Unie.

EU jim navíc nabízí celou řadu atraktivních zaměstnaneckých výhod, díky nimž mohou lépe realizovat to, co si předsevzali v oblasti profesní, osobní či vzdělávací.

Více informací najdete v níže uvedených sekcích.

Práce v dynamickém prostředí, jako jsou instituce EU, může být velice náročná. Evropská unie se však zasazuje o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jsme totiž přesvědčeni, že to zaměstnance motivuje a umožňuje jim to vydat ze sebe to nejlepší, na pracovišti i mimo něj.

Práce pro orgány EU vám umožní budovat kariéru a zároveň se věnovat osobnímu životu, aniž byste museli volit mezi jedním z nich.

Flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova, přístup k široké škále školení v oblasti osobního rozvoje, rozmanité, inkluzivní pracovní prostředí, výhody pro expaty (např. příspěvek na cestování domů a příspěvek za práci v zahraničí) a další výhody pro rodiny (např. příspěvek na vyživované dítě, hrazení školného v evropské škole, rodičovská dovolená) - to jsou jen některé ze zaměstnaneckých výhod, kterými zajišťujeme spokojenost našich zaměstnanců.

Nezávisle na tom, zda se ucházíte o stálé pracovní místo nebo o pracovní smlouvu na dobu určitou, nabízejí orgány EU konkurenceschopný plat odpovídající vašim dovednostem, pracovním zkušenostem, úrovni odpovědnosti, a samozřejmě i vaší odbornosti a motivaci.

Výše platu se odvíjí od platové třídy a funkce. U stálých zaměstnanců se pohybuje od 3 000 EUR (AST) do 5 000 EUR (AD) v závislosti na nástupní platové třídě. U smluvních zaměstnanců pak nástupní plat činí 2 000 EUR až 2 500 EUR, a to podle funkční skupiny. V průběhu profesní dráhy se vám plat zvyšuje podle vašich zásluh a počtu odpracovaných let.

Podrobnosti se dozvíte ve mzdové tabulce.

V závislosti na vaší osobní situaci můžete mít také nárok na další příspěvky, jako je příspěvek na vyživované dítě, příspěvek za práci v zahraničí, proplacení cestovních nákladů nebo příspěvek za pobyt v zahraničí.

Další informací naleznete ve služebním řádu EU.

Pokud máte rodinu nebo ji v budoucnu plánujete založit, budete mít nárok na další zaměstnanecké výhody, jako je příspěvek na domácnost a na dítě, rodičovská dovolená, příspěvek na vzdělání a každoroční příspěvek na náklady spojené s cestou do vaší země původu, a to jak pro vás, tak pro vaše rodinné příslušníky.

Pracovat v Bruselu nebo Lucemburku s sebou přináší spoustu dalších výhod: jde o města s vynikající infrastrukturou pro mladé rodiny, nabízejí skvělá zařízení péče o děti a zajištěno budete mít i vynikající vzdělání v některé z místních i mezinárodních škol. Své dítě můžete poslat i do evropské školy, která dětem zaměstnanců evropských institucí nabízí vzdělání v multikulturním, mnohojazyčném prostředí.

 

Evropské školy

Evropské školy jsou oficiální vzdělávací zařízení, na které společně dohlížejí vládní instituce 27 členských zemí EU. Slouží primárně ke vzdělávání dětí zaměstnanců evropských orgánů. Poskytují mnohojazyčné, multikulturní vzdělání vysoké kvality. K dispozici je mateřská školka, základní a střední škola. Základní výuka probíhá v úředních jazycích EU. Tím se zajišťuje, aby si žáci při pobytu v zahraničí udrželi vysokou úroveň mateřského jazyka (jazyk L1). Kromě toho funguje v jednotlivých školách vždy několik jazykových sekcí. Aby se zajistil jednotný duch školy a podpořil se multikulturní rozměr vzdělávání, klade se v evropských školách důraz na výuku cizích jazyků a jejich používání v praxi.

Síť evropských škol má v současné době 13 zařízení, jež celkem navštěvuje přibližně 28 300 žáků a studentů. Většina z nich je v Bruselu a Lucemburku, ale evropské školy najdeme i v jiných členských státech.

Přečtěte si další informace o cílech a zásadách evropských škol a jejich umístění.

Práce v evropských institucích je celoživotní příležitost pro profesní i osobní rozvoj.

Zaměstnanci institucí si během své kariéry mohou osvojovat nové dovednosti a zůstávají tak stále motivováni k profesnímu rozvoji, který jim umožnuje plně využít jejich potenciálu.

Školení se pořádají na nejrůznější témata, jako například diplomacie EU, otázky začlenění a rozmanitosti na pracovišti, politiky EU, interinstitucionální vztahy, rozvoj pracovního prostředí a sociální otázky, IT a digitalizace.

Prostřednictvím Evropské správní školy (EUSA) jsou nabízena vysoce kvalitní interinstitucionální školení vytvořená na míru zaměstnancům evropských institucí.

Pracovníci EU musí dokonale ovládat alespoň dva jazyky EU a před prvním povýšením musí navíc prokázat své dovednosti ve třetím jazyce.

Ve své každodenní práci totiž vzájemně komunikují v několika jazycích. Průběžné vzdělávání v cizích jazycích tvoří nedílnou součástí profesní dráhy zaměstnanců EU, a proto mají k dispozici řadu jazykových kurzů.