Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Kompetenční rámec EPSO

Úřad EPSO používá od roku 2010 kompetenční rámec sestávající z osmi obecných kompetencí. Počátkem roku 2022 zveřejnilo EPSO nový kompetenční rámec, který se začal používat v roce 2023.

Kompetenční rámec vymezuje kompetence, které orgány a instituce EU, jimž úřad EPSO slouží, považují za nezbytné pro efektivní plnění pracovních povinností na daném pracovním místě. Některé z těchto kompetencí posuzuje úřad EPSO ve fázi výběru, jiné jsou posuzovány samotnými orgány a institucemi EU během fáze náboru zaměstnanců. 

Upozorňujeme, že u specializovanějších profilů hledají orgány EU takové uchazeče, kteří jsou vysoce kvalifikovaní v rámci své odbornosti. Informace o požadovaných kompetencích v daném oboru, jakož i o testech, v jejichž rámci se hodnotí obecné kompetence i kompetence související s daným oborem, vždy najdete v oznámení o výběrovém řízení. To je totiž jediný oficiální dokument, který obsahuje podrobné informace o konkrétních testech používaných úřadem EPSO. Všechna oznámení se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Níže naleznete seznam obecných kompetencí a příslušné aspekty, které se berou při hodnocení v úvahu.

Další informace o struktuře a obsahu testů, které úřad EPSO při výběrových řízeních používá, najdete na stránkách Testy EPSO | EU Careers (europa.eu)