Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jaké úpravy zkušebního prostředí jsou k dispozici?

Na základě vašeho zdravotního postižení či omezení, které by vám mohly zkomplikovat průběh zkoušky, budete vyzváni, abyste úřadu EPSO sdělili, jaký druh úprav zkušebního prostředí byste potřebovali.

Na základě individuálního posouzení, tj. zohlednění podkladové dokumentace a odborného vyjádření pracovníků úřadu EPSO, vám nabídneme příslušné úpravy pro jednotlivé typy testů, které máte absolvovat. Úpravy, které vám na základě posouzení nabídneme, proto nemusí vždy zcela odpovídat vašim požadavkům.

Příklady možných úprav:

  • zajištění přístupnosti prostor pro osoby se zdravotním postižením
  • poskytnutí více času na test
  • text tištěný větším písmem nebo zajištění zvětšovacího softwaru
  • text tištěný v Braillově písmu, poskytnutí klávesnice s Braillovým písmem
  • přizpůsobení osvětlení
  • nastavitelné psací stoly
  • individuální asistence a jiné úpravy.

Více se dozvíte v přehledu možných úprav, které může úřad EPSO při výběrových testech provést.

Upozorňujeme, že podpůrné technologie nejsou k dispozici ve všech fázích výběrového řízení. Úřad EPSO v současné době pracuje na zlepšení svých postupů a služeb a bude pokračovat v analýze vašich potřeb. Naším cílem je nabídnout vám takové úpravy, které vám umožní absolvovat testy za co nejlepších podmínek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ustanovení o přiměřených úpravách zohlední vykonání konkrétních testů buď v testovacích centrech, nebo na dálku.