Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jedna otázka s možností výběru z několika odpovědí (tzv. multiple-choice question) se mi nezdála. Co s tím mohu dělat?

Should you have a serious doubt about the content of a test question, please contact us only via the EPSO website (Candidate Contact Service) within 3 calendar days of the date of your computer-based tests, by describing what the question was about (content) in order to identify the question(s) concerned and explain the nature of the alleged error as clearly as possible. Please also mention your candidate number (see the respective Annex of the Notice of competition).

Pokud daná otázka i přes důkladnou kontrolu ze strany úřadu EPSO nesplňuje jeho přísná kritéria kvality, budou přijata nápravná opatření, při nichž se bude postupovat následovně:

  • Otázka bude opravena nebo vyřazena z databáze.
  • Otázka bude zrušena („neutralizovaná“) a body se rozdělí mezi zbývající otázky testu.
  • Pokud bude otázka zrušena, odrazí se to ve vašich výsledcích - u dané otázky bude uvedeno „N“ (značící postup „neutralizace“ nebo zrušení otázky).