Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak podat přihlášku?

Přihlášku do výběrových řízení zveřejněných úřadem EPSO lze podat přímo na jeho internetových stránkách. K tomu je však nezbytné si nejprve zřídit účet EPSO. Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím tohoto účtu – na jinak zaslané přihlášky (z vlastní iniciativy) nebude brán ohled.