Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Komunikace

Odborníci na komunikaci hrají klíčovou úlohu při zprostředkování kontaktu Evropské unie s veřejností.

Pomáhají evropským institucím komunikovat transparentně a sdělovat veřejnosti informace o činnosti Unie – zodpovídají dotazy sdělovacích prostředků ohledně rozhodnutí, která EU činí, informují občany o politikách a přijímaných opatřeních na úrovni Unie a mají na starost realizaci interní a externí informační strategie.

Pracovník pro oblast komunikace

Pracovní náplň

Pracovníci pro oblast komunikace mají na starost celou řadu úkolů: vypracovávají tiskové zprávy a další materiály a dokumenty, pořádají tiskové konference a účastní se jich, vytvářejí a realizují komunikační strategie a kampaně, navazují a udržují vztahy s tiskem, zajišťují viditelnost EU ve všech sdělovacích prostředcích, sledují informace o evropských institucích v médiích, řídí strategickou a krizovou komunikaci atp.
 
Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro administrátory zaměstnané na dobu neurčitou) musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU a diplom v daném oboru. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 6/AD7. Požadované klíčové předpoklady se mohou lišit, a proto je záhodno si u jednotlivých výběrových řízení vždy ověřit konkrétní požadavky.

Bližší informace o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců

Seznamte se s dostupnými pracovními příležitostmi a možnostmi stáží.

Asistent/asistentka pro oblast komunikace

Pracovní náplň

Asistenti pro oblast komunikace zajišťují podporu v různých oblastech, které souvisejí s navazováním a udržování kontaktů se sdělovacími prostředky a s realizací komunikačních kampaní.

V rámci své funkce mohou jednat se zástupci tisku, s médii i veřejností. Pomáhají vypracovávat, revidovat a připravovat dokumenty ke zveřejnění, organizovat nejrůznější akce, připravovat informační materiály, publikace, brožury a audiovizuální materiály, spravovat internetové stránky a sociální média, analyzovat dopad komunikačních činností.
 
Klíčové předpoklady

Musíte mít dobrou znalost alespoň 2 jazyků EU, dokončené postsekundární vzdělání v daném oboru a několik let relevantní odborné praxe, případně středoškolské vzdělání a víceletou odbornou praxi. Požadované klíčové předpoklady se mohou lišit, a proto je záhodno si u jednotlivých výběrových řízení vždy ověřit konkrétní požadavky.

Bližší informace o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců

Seznamte se s dostupnými pracovními příležitostmi a možnostmi stáží.