Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Maurizio, tiskový referent

Maurizio pracuje jak tiskový referent Evropském parlamentu v Itálii. Je nevidomý. Pro evropské instituce pracuje od roku 2015.
Zeptali jsme se ho, jakou má zkušenost s výběrovým řízením a jestli se cítí být na pracovišti plně integrován.

„Lidé z týmu pro přístupnost úřadu EPSO byli skvělí, moc mi pomohli! Během výběrového řízení vše probíhalo hladce. Test jsem měl v Braillově písmu a v průběhu zkoušky mi byl k dispozici osobní asistent. Jeden z testů byl také v elektronické podobě. Pokud jde o samotný výběr na konkrétní pracovní pozici, absolvoval jsem pouze pohovor, což žádné uzpůsobení nevyžadovalo. Nemám pocit, že bych musel překonávat nějaké zvláštní překážky. Nikdy jsem se kvůli svému postižení necítil nijak znevýhodněn. Když myslíte pozitivně, pak i když narazíte na nedůvěřivé lidi nebo lidi, kteří o vašem postižení nic nevědí, můžete s nimi svou zkušenost sdílet a odstranit pomyslnou zeď, která vás dělí.“

Maurizio nyní radí lidem se zvláštními potřebami či postižením, jak se přihlásit do výběrového řízení u evropských institucí.

„Řekl bych, že se to dá určitě zvládnout – a nemusíte být ani polyglot, ani superman! Prostě to možné je. Chce to věnovat přípravě trochu času, říct si, že nemáte co ztratit, jen získat zajímavou pracovní příležitost. Také je určitě zajímavé si udělat takovou analýzu nákladů a přínosů. Jediná otravná věc je vyplnění samotné přihlášky... Ale jakmile to máte za sebou, stačí už jen investovat trochu času do přípravy - získat můžete naopak skutečně hodně! Tak se tou přihláškou nenechte v žádném případě odradit!“

 

Krystle, asistentka v komunikačním oddělení

Krystle pracuje jako asistentka v komunikačním oddělení Evropské komise v Bruselu. Je tělesně postižená, má sníženou schopnost pohybu. V evropských institucích působí od roku 2002.
Zeptali jsme se jí, jak jí v Komisi uzpůsobili pracovní prostředí a zda má pocit, že pro ni její tělesné postižení představuje při práci v institucích překážku.

„Komise mi zajistila invalidní vozík, speciální podložku pod nohy a zdravotní židli. Dostala jsem také vyhrazené parkovací místo. Na toaletách byla kvůli mě umístěna opěrná madla. V týmu se cítím zcela integrovaná. Když máme například schůzi, kolegové za mnou sami přijdou a ptají se, jak mi mohou pomoci, jestli mě mají převézt do zasedačky. Mám radost, že mám na pracovišti takové vztahy a že se mi dostává uznání za odvedenou práci. Přitom nepotřebuji žádné úlevy, pracuji stejně jako ostatní, kromě té pohyblivosti, samozřejmě.“

Krystle také radí ostatním zájemcům se zvláštními potřebami, jak podat přihlášku do výběrového řízení u evropských institucí.

„Vždy jim doporučuji se přihlásit! Tělesné postižení tu nepředstavuje při výběrovém řízení žádnou překážku. Jde přece o znalosti. Neběží se maraton! Zkusit to může každý, bez ohledu na státní příslušnost, barvu pleti, pohlaví, tělesné postižení. Žádná překážka tohoto typu tu neexistuje... V institucích pracují všechny národnosti EU, lidé s různými životními příběhy. Odlišnost se tu bere jako výhoda. Pracovat zde může tělesně postižený Malťan nebo nevidomá Estonka - to zde nehraje vůbec žádnou roli. Multikulturní prostředí znamená, že pracujete s ostatními bez ohledu na jejich rozdílnost. Pracovní prostředí v institucích je připraveno přivítat široké spektrum zájemců. Politika rovných příležitostí zde skutečně funguje.“

Inês G., odpovědná za komunikaci a pořádání akcí

ines

Mám na starost koordinaci Evropského setkání mládeže (EYE), během něhož se do Štrasburku sjedou tisíce mladých lidí, aby spolu v Evropském parlamentu diskutovali o budoucnosti Evropy a přispěli tak k její budoucí podobě.

Svou práci mám moc ráda. Není zdaleka jednotvárná. Líbí se mi pracovat s mladými lidmi z celé EU i z dalších zemí.

Odpovídám za koordinaci různých týmů, které se na programu podílejí, a kromě toho mám na starost vnější komunikaci a logistiku akce. Jednám také z různými externími subjekty, které jsou do této rozsáhlé akce zapojeny, aby vše probíhalo tak, jak má.

Studovala jsem jazyky a komunikaci. Nejprve jsem v Lisabonu, odkud pocházím, získala bakalářský titul v oboru komunikace, a pak v Londýně na King‘s College magisterský titul zaměřený na studium kulturních a kreativních odvětví.

Po škole jsem pracovala jako freelancer a v soukromých firmách. U Evropského parlamentu jsem začala až v roce 2013, a to nejprve jako překladatelka v Lucemburku. Pak jsem se přesunula do Bruselu do oddělení pro interní komunikaci v oblasti IT. Dnes jsem v generálním ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu, konkrétně v oddělení pro komunikaci a pořádání akcí.

Lucile C., tisková a mediální referentka

picture of Lucile

Pro generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Evropské komise (GŘ FISMA) jsem začala pracovat v roce 2019. Než jsem se stala součástí tiskového týmu, působila jsem na oddělení, které se zabývá digitalizací a udržitelností finančních politik. Cílem je komunikovat naše politiky tisku, zainteresovaným subjektům i širší veřejnosti. Spolupracujeme při tom s politickými odděleními, útvarem mluvčího Komise i kabinetem komisařky.

Já mám na starost vytváření, plánování a realizaci komunikační činnosti v oblasti maloobchodu a digitálních financí - jde o psaní tiskových zpráv, organizaci akcí a komunikačních kampaní, sestavování bodů projevů, vypracovávání přehledu tisku nebo obsahu pro náš měsíčník a sociální média. Zároveň odpovídám za koordinaci průzkumů Eurobarometru, tj. průzkumů veřejného mínění, kde se občanů EU ptáme na otázky k tématu finančních služeb. Kromě toho plním i funkci korespondenta pro interní komunikaci GŘ FISMA. To znamená, že se snažím naše zaměstnance motivovat k tomu, aby se aktivně zapojili do interních záležitostí našeho ředitelství - přeposílám důležité aktuality, účastním se schůzí zaměstnanců a zapojuji se do činnosti našeho vlastního televizního kanálu FISMA TV.

Zajímám se o oblast práva, ekonomiky, veřejné správy a mám magisterský titul v oboru evropská studia. Dříve jsem pracovala ve francouzské veřejné službě, konkrétně jsem se zabývala evropskými politickými a hospodářskými otázkami, a působila jsem rovněž na zastoupení Komise ve Spojeném království, v oddělení Komise pro hospodářskou soutěž a v poradenské firmě zaměřené na veřejné záležitosti.

Mathieu O., programový manažer

picture of Mathieu

U Evropské komise jsem nastoupil v roce 2002. V současné době pracuju na Generálním ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) jako programový manažer programu Erasmus+, a to v týmu, který má na starost Evropský rok mládeže 2022.

Jsem moc rád, že se mi podařilo spustit projekt DiscoverEU, který umožňuje 18letým vyhrát bezplatnou časovou jízdenku na vlak. Moc mě těší vědomí, že moje práce má pozitivní dopad na evropskou mládež. Typický pracovní den trávím komunikací s mládežnickými organizacemi a mladými lidmi v celé Evropě na sociálních médiích. Zabývám se také budováním komunity účastníků projektu DiscoverEU.

Vystudoval jsem marketing a dříve jsem pracoval v reklamě. Vždy mě však přitahovalo mezinárodní a multikulturní prostředí, a proto byla pro mě Evropská komise přirozenou volbou.