Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Стажове при членовете на Европейския парламент

Освен че предлага стажове в своя секретариат (т.нар. стажове „Робер Шуман“), Европейският парламент предлага и стажове при членове на Европейския парламент (членове на ЕП).

Членовете на ЕП могат да предлагат платени стажове в офисите си в сградите на Европейския парламент в Брюксел (или Страсбург) въз основа на споразумение с Европейския парламент.

Продължителността на стажа е между шест седмици и пет последователни месеца и се определя от члена на Парламента, който го възлага. Стажът може да започне по всяко време на годината.

Стажантите получават месечно заплащане, което варира между 858 и 1407 евро за стаж на пълно работно време.

 

Защо да кандидатствате

Стажът ще ви позволи да разберете по-добре методите на работа на членовете на Европейския парламент.

Кой може да кандидатства

Кандидати, които отговарят на следните критерии:

  • да са навършили 18 години (дерогации от това възрастово ограничение могат да бъдат предоставени в отговор на надлежно обосновано искане);
  • да са граждани на държава — членка на Европейския съюз или на присъединяваща се страна / страна кандидатка. Членовете на ЕП могат да предлагат стажове и на граждани на трети държави, при условие че те отговарят на визовите изисквания;
  • да притежават диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет, или да са следвали висш или технически курс на обучение до еквивалентна степен, или да притежават университетска диплома;
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз;
  • в периода на стажа да не са обвързани с трудов договор или друго трудово правоотношение;
  • да не са били вече стажанти при член на ЕП и да не са работили като местни или акредитирани парламентарни сътрудници на членове на ЕП.

Как да кандидатствате

За да се подаде заявление, е необходимо да се установи пряк контакт със съответнитечленове на Европейския парламент.

 

Вижте брошурата: Стажове и учебни посещения при членове на ЕП  

Повече информация можете да намерите на адрес: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/traineeships