Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

 

Председател
KROKSTADE Anna Carin

Заместник-председател
ZERVOUDAKI Styliani

BORKOVEC Pavel

Членове
VALMARY Jean Baptiste

SIMEK Ondrej

EVANS Gavin

KOCH-DE BIOLLEY Julia

NATALE Carlo

NAVRATIL Vaclav

MICHALCOVA SUTIAKOVA Zuzana

RAMBAUD Bernard

WIESNER Christoph

LEVY Errol

BOCCHI Patricia

KARATARI Evgenia

KENDALL Chris

KOPP Ferdinand

IAROCHEVITCH Boris

BUMBUL Justyna

SWANN Michael

SORET Bertrand

Заместник-членове
HIVONNET Joelle

Reference number: 
EPSO/AD/382/20 - AD5, EPSO/AD/382/20 - AD7

Дата на актуализиране
21/09/2022 - 10:01