Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист-лингвисти с латвийски език (LV)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 03/08/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 3

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Reference number: 
EPSO/AD/352/17

Дата на актуализиране
28/11/2018 - 13:20