Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/09/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 137

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Reference number: 
EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1

Дата на актуализиране
18/10/2019 - 09:44