Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 13/10/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 28

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Reference number: 
EPSO/AD/334/16

Дата на актуализиране
28/11/2018 - 13:20