Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Асистенти — ИТ инфраструктура и облак

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 01/09/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 31

Минимален резултат: 74​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 6

Дата на актуализиране
02/09/2021 - 10:18