Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с латвийски език (LV)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 13/03/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 2

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/352/17

Дата на актуализиране
25/04/2019 - 09:05