Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 30/01/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 18

Минимален резултат: 75​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2

Дата на актуализиране
31/01/2020 - 10:19