Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в областта на международното сътрудничество и управлението на помощи за държави извън ЕС

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 05/05/2022

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 27

Минимален резултат: 123.5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/380/19 - AD9

Дата на актуализиране
06/05/2022 - 09:15