Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса

EPSO/AD/328/16 - LT - 1

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/07/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 12

Минимален резултат: 163​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Reference number: 
EPSO/AD/328/16 - LT

Дата на актуализиране
28/11/2018 - 13:20