Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Начало на процеса на трансформация на ЕПСО

Новата рамка за компетенциите е одобрена

ЕПСО започна процеса на своята трансформация. Първа стъпка от дневния ред — модернизиране на рамката за компетенциите.

Изпълнението на целите на европейските институции започва с техните служители. Ето защо компетенциите на персонала трябва да бъдат максимално съобразени със задачите и ценностите на институциите. Затова е много важно служителите на всички равнища и във всички институции на ЕС, независимо от техния произход, пол, култура и функции, да притежават някои общи качества..

В това отношение от 2010 г. насам ЕПСО използва рамка за компетенциите, състояща се от 8 общи компетенции, които се проверяват на етапа на центъра за оценяване. С течение на времето обаче нуждите на институциите на ЕС се промениха. Преразглеждането на рамката за компетенциите бе предпоставка за изграждането на резерв от разнообразни таланти, който може ефективно да отговори на нуждите на институциите и отразява напредъка на съвременния пазар на труда.

В новата рамка за компетенциите се определят компетенциите, които са от съществено значение за ефективното извършване на дадена работа, и се предоставя прозрачна информация за процедурата за подбор, като се поясняват очакваните качества, които кандидатите трябва да демонстрират по време на съответните тестове в рамките на конкурса.

Компетенциите са неразделна част от процеса на подбор, тъй като те са основата на оценката на кандидатите, определяща дали са подходящи за дадена длъжностна характеристика. Те дават възможност за целенасочено набиране на персонал. Чрез тях също така се посочват ясни очаквания към потенциалните кандидати.

Моля, имайте предвид, че в допълнение към общите компетенции, за по-специализираните профили институциите на ЕС търсят кандидати, които са висококвалифицирани в своята област на компетентност. Информация за компетенциите, свързани с дадена област, както и за тестовете, с които се оценяват общите и специализираните компетенции, можете да намерите в обявлението за конкурса.

EPSO ще започне да използва в конкурсите си тази нова рамка за компетенциите от 2023 г. нататък.

Вижте новите общи компетенции и показателите, които ще се вземат предвид при оценяването на компетенциите в рамките на бъдещите тестове в центъра за оценяване, и следете нашия уебсайт за актуална информация за конкурсите през 2023 г.