Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Присъединете се към нашата мрежа от организации в областта на многообразието и приобщаването

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Призив за сътрудничество към всички организации в областта на многообразието и приобщаването в ЕС

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) се нуждае от вашата помощ!

 

EPSO вярва в равенството и многообразието и активно ги насърчава във всички свои процедури за подбор.

По-конкретно службата се стреми да достигне до голямо разнообразие от таланти, за да постигне по-добро представяне на многообразието на ЕС сред кандидатите в процедури на EPSO и в последствие в рамките на институциите на Съюза.

EPSO желае да информира потенциалните кандидати за възможностите за работа в институциите на ЕС и за своята политика за равенство и многообразие и да ги насърчи да помислят за кариера в институциите или агенциите на Съюза и да кандидатстват в текущи и бъдещи процедури за подбор на EPSO.

Ако вашата организация (включително НПО, органи по въпросите на равенството, представителни организации, сдружение и др.) представлява граждани на ЕС от специфична група например с оглед на тяхната етническа принадлежност, сексуална ориентация, социално-икономически статус, увреждане или друга малцинствена група, EPSO ще оцени високо вашата помощ и сътрудничество в усилията си да достигне до тях.

 

Как? Много лесно — присъединете се към нашата мрежа!

Станете част от нашата мрежа (база данни) за организации в областта на многообразието и приобщаването и ще можете да помогнете за популяризиране на работата за ЕС сред вашите членове.

EPSO може да ви предоставя редовна и навременна информация за възможностите за работа и за нейните текущи и планирани процедури за подбор, която да споделяте с членовете си.

 

Заинтригувахме ли ви?

Моля, попълнете този формуляр и ни разкажете повече за вашата организация и за вида сътрудничество, което бихте искали да осъществите с EPSO.

EPSO очаква да си сътрудничи с вас, за да осигури по-добри възможности за всички наши граждани.

 

Нуждаете се от повече информация?

За повече информация относно политиката на EPSO за равенство и многообразие, моля, посетете нашата страница за равните възможности, многообразието и приобщаването.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, изпратете електронно писмо на адрес EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Вие сте организация, представляваща хора с увреждания?

Повече информация за уврежданията и специалните мерки по време на тестовете за подбор можете да намерите на нашата уебстраница за равните възможности заедно с разказите на служители в институциите на ЕС, видеоклип, поетапно упътване и наръчник за това как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор, както и преглед на възможните улеснения по време на тестовете за подбор.

За допълнителна информация относно специфични нужди, увреждания или специални мерки, моля, изпратете електронно писмо на адрес EPSO-accessibility@ec.europa.eu.