Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Кой получава покана за участие в следващия етап?

Тъй като само определен брой кандидати могат да преминат към следващия етап, само тези с най-високи резултати ще бъдат поканени. Резултатът на тези кандидати е равен на прага или по-висок от него.

Конкурсната комисия изготвя списък на успешно преминалите процедурата кандидати в низходящ ред според получената обща оценка.