Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Мога ли да получа по-подробни коментари в моя паспорт на компетенциите?

Паспортът има за цел само да даде общ поглед върху силните и слабите страни по компетенции. Информацията се предоставя от EPSO за целите на прозрачността. Предоставянето на тази информация обаче не е задължително, тъй като съобщаването на оценките, получени за всяка компетенция, представлява подходяща и достатъчна обосновка на решенията на конкурсната комисия.